— CENÍK —

Servisní hodina:

826 bez DPH   (základní servis)

1000 Kč bez DPH   (desmoservis / ventilový servis)

1000 Kč bez DPH  (generální opravy motorů)